Blog

Tigerprisen 2020

  |   aktuelt

Tigerprisen skal deles ut én gang i året og gå til en person som er et forbilde blant kollegene sine. Styrets begrunnelse for at Boger får prisen i 2020 er hennes sterke kunstneriske virke og aktivitet. Boger var styreleder i NTK 2003-2006 og nesteleder i 2002-2003, den perioden SOFT galleri ble startet. Boger var nylig vara i styret og bidro også mye da. I fjor kuraterte hun, blant annet, utstillingen til Irene Myran på SOFT. Hun har bidratt til viktig faglig utvikling og økt kunnskap om vårt fagfelt, blant annet med artikler om tekstilkunstnere som Magdalena Abakanowicz og som redaktør av SOFT magasin. Som Sæterdal sa ved overrekkelsen:

«Du har vært en kraft for tekstilkunstmiljøet i årevis. Du er til stede der det skjer. Vi setter pris på deg som en god kollega, som billedkunstner, som forbilde, og ikke minst som tiger.»

 

Les mer >>