Tekster av Runa Boger

 

“Do what you want, and stick to it!”
Skrevet på oppfordring fra ATA – American Tapestry Alliance
Publisert i tidsskriftet CODA 2022
les teksten her >>
se hele publikasjonen her >>

 

Intervju med Ellen Grieg
Publisert i boka Ellen Grieg
Grieg Wyller Forlag 2019
les her >>

 

Magdalena Abakanowicz og Norge:
Stilskaper eller frigjørende forbilde?
Artikkel om Abakanowicz
publisert av/på Norwegian Craft Newsletter 2019
les her >>

 

Intervju med Unn Sønju
Publisert i jubileumsboka til Norske tekstilkunstnere, Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger
Grapefrukt forlag 2017
les her >>

 

Katalogtekst til Irene Myrans utstilling SONATE på Galleri SOFT 2019
les her >>

 

Magdalena Abakanowicz og Norge:
Stilskaper eller frigjørende forbilde?
En drøftelse av Abakanowicz’ betydning for norsk tekstilkunst 1960-1980
Masteroppgave UiO 2010
les her >>

 

Birgit Hagen
Om Birgit Hagens liv og kunst
les her >>

 

 

Tekster om Runa Boger

studio001

RUNA BOGER TEGNING OG TRYKK. RUNA BOGER. R.B. av Ellen Marie Sæthre-McGuirk
Publisert i kunstnermonografien Runa Boger 2023
les her >>

 

Variabler, fem dikt av Thor Sørheim
Publisert i kunstnermonografien Runa Boger 2023
les her >>

 

Meditasjon over Eva Hesse av Hilde Mortvedt
Katalogtekst til utstillingen Tid-Tanke-Rom 2017
les her >>

 

Katalogtekst til utstillingen Min slede er lastet med…
les her >>

 

EN DØR SOM VIL ÅPNE SEG
Tre dikt til Runa Bogers tekstilarbeider av Thor Sørheim
les her >>

 

Anmeldelse, Lars Elton i Kunsthåndverk 2012
les her >>

 

Artikkelen Tekstilmalerier av Johannes Rød i Kunsthåndverk 2007
les her >>

 

Katalogtekst av Gro Jessen til utstillingen Energier
les her >>