To visuelle uttrykk – en samtale II

About This Project

Steffensen / Boger

Drøbak Kunstforening
21. april – 7. mai 2023

 

Utstillingen fokuserte på møtet mellom to forskjellige visuelle uttrykk og en dialog mellom to ulike kunstnerskap. Jorunn Steffensen og Runa Boger arbeider individuelt innenfor et felles prosjekt der abstraksjon og farger står sentralt. Deres billedspråk er høyst ulikt og de arbeider med forskjellige materialer og metoder. Steffensen arbeider med maleri og tegning. Boger arbeider med tekstilcollage og stofftrykk.

 

Jorunn Steffensens prosjekt er en kontinuerlig undersøkelse, fordypning og bearbeiding av eget billeduttrykk. Steffensen er opptatt av fargens energi og langsomme oppbygning, lag på lag, strøk for strøk. Hun søker fordypning i farge og komposisjon og arbeider ofte i serier med ulik problematikk. Det er komposisjonen og summen av den indre spenningen som finner sitt uttrykk og gir kunstverket innhold.

 

Runa Boger arbeider med materialbasert kunst – tekstil collager. Arbeidet med abstrakte bilder skjer ut fra en tekstil tradisjon hvor formale undersøkelser av farge og geometriske former er bærende elementer. Boger er opptatt av gjenbruk og resirkulasjon og bruker ofte ull i kombinasjon med vegetabilske fibre. Det organiske og naturlig ustabile og den energien materialet tilfører verket er viktig.

 

Utstillingen ble montert som en stedspesifikk installasjon hvor farge og flate var bærende elementer. Galleriets romlige arkitektur, muligheter og utfordringer satte ramme for utformingen av utstillingen.

Category