Tid Tanke Rom

About This Project

Separatutstilling i Risør Kunstpark, 2. september til 8. oktober 2017

Tema for prosjektet er studie av Eva Hesses siste tegninger.
Tysk / amerikanske Eva Hesse (1936-1970) var en ukonvensjonell og radikal kunstner på 1960-tallet i New York. Hesse var opptatt av absurditeten i kunsten og arbeidet med myke og forgjengelige materialer. I de siste årene av sitt liv utførte hun, fra 1968 til 1970, en serie tegninger. Det er disse arbeidene jeg er i gang med å utforske og bearbeide. En form for appropriasjon av Hesses siste arbeider, utført i et tekstilt uttrykk. I denne overføringen ligger en hyllest til en kvinnelig kunstner som representerte en ny trend med personlige visjoner og som banet vei for andre kvinnelig kunstnere. Eva Hesse hadde en kort og ekstraordinær karriere som fikk betydning for flere generasjoner kunstnere.

Utstillingen Tid – Tanke – Rom består av tekstilarbeider i grove og vevde ulltepper fra Forsvaret.  Formene som danner motivene er limt, eller sydd sammen med små kastesting. Alle flatene er innfarget for hånd, deretter trykket eller malt med etzfarger som gir flaten ulike grad av metning og kulørendringer.                                                                                                                                                    

Allerede denne korte og tørre beskrivelsen avdekker viktige sider ved verkene. Ull har en ekstremt matt overflate og når ullstoff blir farget så er resultatet en flate som i første rekke har fargekarakter. Når fargen blir påført med variasjoner i metning og kulører, oppstår det pulserende og levende flater, som setter øyet i bevegelse. Det ser ut som ulike partier trekker seg tilbake eller ligger fremme i billedflaten. Disse verkene handler om arbeid med farger på en todimensjonal flate, slik malerne tradisjonelt har beskjeftiget seg med i maleriet.  I minimalismen ble arbeidet med formale og materialrelaterte problemstillinger langt på vei selve innholdet eller meningen med kunstverket.  Runa Bogers verk kan derfor sees på som verk som inngår i minimalismens maleritradisjon.

Fra katalogteksten til kunsthistoriker Hilde Mortvedt

***

 

Åpningstale av Anne Aanerud >>

 

www.kunstparken.no

Invitasjon >>

Katalog >>

Årstall

2017

Tittel

Tid Tanke Rom

Category