Form / Out of the blue

About This Project

Form og komposisjon har alltid vært viktige elementer i mine tekstile arbeider. Selv om de de fleste arbeidene i denne serien er hentet fra landskapet i Vesterålen, så er det ikke naturen som er interessant. Det er først og fremst formen – form som to-dimensjonal flate og form som volum.
Intensjonen var å rendyrke formen ved å forenkle elementene for å finne et uttrykk som formidler en kontemplativ stillhet.

Produksjonsår

1992-1996

Category