Blog

Oslo Open

  |   aktuelt

TRAFO-kunstnerhus

VELKOMMEN til Oslo Open på TRAFO kunstnerhus, søndag 23. april 2017.

I år er det 26 kunstnere på TRAFO kunstnerhus som holder sine atelierer åpent for publikum.
Jeg er i 2. etasje, rom 2010.
www.osloopen.no