Blog

Oslo Open – 2019

  |   aktuelt

TRAFO kunstnerhus, Tøyen har åpne atelieer søndag 28. april kl. 12-18
21 kunstnere deltar, deriblant Brynhild Slaatto og Runa Boger.
På gangen i 2. etasje viser Runa Boger ca. 70 kunst- og politiske plakater fra 1970- og 1980-tallet. Plakatutstillingen vil være tilgjengelig ut mai måned.
Etter 28. april kan interesserte ta kontakt på 91178779.