Tekstilkunstner, kunstkonsulent og kunsthistoriker

Runa_Boger
Runa Boger har jevnlig oppdrag som kunstkonsulent. Fra 2010 har hun vært tilknyttet KOROs konsulentregister.
Verk av Runa Boger kan kjøpes fra Atelier.as.

 

Se CV her >>

 

Konsulentoppdrag (i utvalg)
Bjønnes nye Sykehjem, Nøtterøy (sammen med Gro Honoré Skåltvet).
Finsalhagen omsorgssenter, Hamar.
Stovner politistasjon (sammen med Søren Ubisch), Oslo.
Televerket, Oslo.
NRK, Marienlyst G- Fløyen, Oslo.

 

Runa Boger har bidratt til realisering av offentlig kunst, utført av følgende kunstnere (i utvalg):
Ingrid Aarset, Inga Blix, Kari Dyrdal, Lisbet Dæhlin, Gro Jessen, Susanne K. Mader, Marianne Magnus, Søssa Magnus, Eline Mugaas, Tore Gunnar Olsen, Inge R. Pedersen, Ann Beate Tempelhaug, Anita Tjemsland, Annefi Rodin, Anna Liisa Silenti, Britt Smelvær, Beth Wyller.

 

Runa Boger er utdannet kunsthistoriker og har vært redaktør for tidsskriftet SOFT. Se nettversjonen her >>

 

Hun har bl.a. skrevet om Magdalena Abakanowicz og Birgit Hagen.
Se oversikt over tekster her >>

Runa Boger


av Anne Wiland

 

Runa Boger er født i Oslo. Hun har utdanning fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo og Kunstakademiet i Lodz, Polen. Hun er representert i flere offentlige samlinger, og har utført en rekke utsmykkingoppdrag. Hennes utstillingsaktivitet er stor både i inn- og utland.

 

Runas arbeider refererer ofte til inntrykk hun får på reiser og ved å betrakte og bearbeide dagliglivets detaljer kunstnerisk. Opplevelsene og inntrykkene kommer ut i form av stofftrykk som både kan fortelle en historie, gi en følelse av opplevd landskap, eller som rett og slett man kan se som en estetisk, men også etisk ytring.

 

Hun foretrekker å benytte brukt materiale, tekstiler man omgir seg med og som har vært usynlige før det ender opp i Runas kunst. Mange av hennes arbeider er laget med utgangspunkt i militære ulltepper, altså gjenbruk. Et gjennomgående trekk ved Runas kunst er at hun ser det vakre i det brukte, og de små detaljene som vi ikke så ofte har tid til å stoppe opp ved.

 

Jeg får inntrykk av at Runas prosess frem mot ferdig arbeid er tung men samtidig frydefull. De arbeides først frem på papir, fra små skisser og
videre til stort format. Hun sier selv at komposisjon, detaljer og format må ha funnet sin form før overføring til det tekstile materialet. En komplisert prosess hvor hun lar ideen møte materialet, får bort det overflødige og lar ideen stå frem i en ren og egentlig form. Først da er arbeidet vellykket. Ved å se på de ulike arbeidene assosierer jeg rundt begrepene flyktighet og lykke, barrierer og stengsler, ytterpunkter i vår egen virkelighet.

 

Runa er mest kjent for sine romlige tekstiler i store formater, men i det siste har hun også arbeidet med installasjoner, sist vist på Sørlandets Kunstmuseum i 2006 på utstillingen «Transform». Her dekket hun et drivhus med innfargede ulltepper fra Flyvåpenet, og skapte en monumental tekstilskulptur med referanser til kunstnerne Christo (innpakking) og Beuys (gjenbruk).

 

Runas tekstile arbeider har flere referanser. Hun startet som stofftrykker på 70-tallet, en periode i norsk kunstliv med sterke politiske ytringer, hun har i løpet av de siste årene fordypet seg i teoretiske problemstillinger gjennom kunsthistoriske studier.Hun søker nykunnskap og formidler denne som redaktør for tidsskriftet «Tekstilkunst» som utgis av Norske tekstilkunstnere. Stadig i bevegelse, mens bagasjen fylles med kompetanse.

 

Anne Wiland, kunstkonsulent
Januar 2007