Blog

Irene Myran: SONATE

  |   aktuelt

Irene Myran: SONATE
SOFT galleri, Oslo
4. april – 26. mai 2019

 

Irene Myrans retrospektive utstilling på SOFT galleri er kuratert av kunstner Runa Boger. Tittelen er hentet fra tekstilen SONATE, hvor Myran har malt logoen til det gamle platespillermerket Die Stimme Seines Herrn, kanskje bedre kjent som His Master’s Voice. I forordet til utstillingskatalogen skriver Boger:

Logoen kan stå som en metafor for Irene Myrans kunstnerskap. Gjennom 40 år har Irenes tekstile verk og hennes kunstfaglige engasjement hatt en klar og tydelig stemme. Hennes billedfremstillinger i sterke, eksotiske farger og stilisering av naturalistiske motiver samt hennes forkjærlighet for ornamentets rytmiske gjentagelser, har markert seg på utstillinger og i offentlige utsmykkinger. I utallige tillitsverv, både regionalt og sentralt, har hun engasjert seg i fagpolitikk og kvinnelige kunstneres arbeidsvilkår og rettigheter.

 

Les mer om utstillingen her>>