Blog

Hyllest til Eva Hesse

  |   Uncategorized

Bogers siste kunstprosjekt er en form for appropriasjon av Eva Hesses (1936-70) tegninger, transformert til dobbelt størrelse i et tekstil uttrykk utført i ull. I denne overføringen ligger en hyllest til en kvinnelig kunstner som representerte en ny trend med personlige visjoner og banet vei for andre kvinnelig kunstnere. Eva Hesse hadde en kort og ekstraordinær karriere som fikk betydning for flere generasjoner kunstnere.