Blog

Det store mjuke øyeblikket på Finnskogen

  |   aktuelt

Norske tekstilkunstnere har i år 40-årsjubileum. Det feires blant annet  med en stor utstilling på Finnskogen hvor 52 tesktilkunstnere deltar.   Finnskogutstillingen.no