Uncategorized

  |   Uncategorized

My sledge is loaded with…

Jeg stiller ut på Lørenskog Kunstforening 5. – 27. januar 2013 med “Min kjelke er lastet med”. Temaet dreier seg om gamle bygningskropper og er inspirert av gamle hus. Arbeidene er utført...

Read More
09 March
  |   Uncategorized

Works in progress

Under arbeid: kunstnerisk utsmykking til Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter, Skien Kommende utstilling: Galleri Elgen, Tynset 2. - 26. november 2013Work in progress: adornment to Lyngbakken Residential and Treatment Center, Skien Upcoming Exhibition:...

Read More
09 March
  |   Uncategorized

Tribute to Eva Hesse

Boger's latest art project is an appropriation of Eva Hesse's (1936-70) drawings, which are  translated into woolen textile. The materials are hand dyed and the lines are drawn by hand...

Read More
09 March
  |   Uncategorized

Works in progress

Runa Boger is writing an essay about the textile artist Birgit Hagen (1912-2004). Hagen was born in Ål in Hallingdal. She has bequeathed, inter alia, 70 tapestries to the Hallingdal...

Read More
09 March
  |   Uncategorized

NOoSPHERE

I will participate at NOoSPHERE arts Anniversary show  in New York 16th of January - 4th of February. Visit NOoSPHERE here >> ...

Read More
09 March