Blog

Ny bok om Runa Boger

  |   aktuelt

Runa Boger har vært en markant tekstilkunstner siden 1970-tallet og en viktig pådriver i fagorganisasjonen Norske tekstilkunstnere (NTK). Boger var blant annet styreleder i NTK da SOFT galleri ble grunnlagt i 2006. I kunstnerskapet arbeider Boger med materialbasert kunst i form av tekstile collager og tredimensjonale tekstilobjekter. Hun tar utgangspunkt i en tekstiltradisjon hvor formale undersøkelser av farge og geometriske former er bærende elementer. Grepet er enkelt og direkte, og det tekstile, stoffets tekstur og struktur er førende veivisere. Boger er opptatt av gjenbruk og resirkulering, og bruker ofte ull i kombinasjon med vegetabilske fibre. Det organiske og naturlig ustabile fascinerer og inspirerer henne. Materialene innfarges for hånd og bearbeides videre med blant annet blokktrykk, pensel, monotypi, pastellkritt, håndsøm/broderi og laminering.

Boka presenterer bredden i Bogers kunstnerskap, fra tidlige arbeider fram til de nyeste produksjonene hennes.
Tekstene foreligger på både norsk og engelsk.

Boken kan kjøpes på Tronsmo, Sagene bokhandel, Kunstnerforbundet, Format og SOFT galleri.

Boken kan i tillegg bestilles her >>


Porto varierer og kommer i tillegg til prisen på 350 kr.
Husk å oppgi mobilnummer og postadressen du ønsker å motta boka på.