Blog

Artikkel i CODA

  |   aktuelt

“Do what you want, and stick to it!”
Artikkel skrevet på oppfordring fra ATA – American Tapestry Alliance
Publisert i tidsskriftet CODA 2022
Se hele publikasjonen her >>